Privacybeleid

Velgenaccessoires is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Velgenaccessoires is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 20 mei 2018 van kracht.
 
Deze privacy-verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy-verklaring.
 
1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Uw persoonsgegevens worden door Velgenaccessoires verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Velgenaccessoires. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van producten en diensten. Om deze producten en diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Velgenaccessoires te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
 
2. Marketingactiviteiten
Velgenaccessoires houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Velgenaccessoires.
 
3. Beveiligingsniveau
Velgenaccessoires beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.
 
4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 
5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Nio beheer
Marshallstraat 1
6671BE Zetten

 
6. Aanpassen privacy-verklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacy-verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.velgenaccessoires.nl) worden gepubliceerd.

 • Volkswagen Naafdop mm B XRW

  Volkswagen Naafdop 66mm 3B7601171 XRW_img

  21.9516,65

 • Audi Naafdop mm B A Zwart

  Audi Naafdop 68mm 4B0601170A Zwart_img

  47.5042,95

 • Volkswagen naafdop Stickers mm

  Volkswagen naafdop Stickers 57mm _img

  22.9519,57

 • Volkswagen naafdop Stickers mm vlak

  Volkswagen naafdop Stickers 55mm vlak_img

  21.5019,50

 • Seat naafdop mm m

  Seat naafdop 63mm 7m7 601 165_img

  32.9528,95